Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss på Kvartersakuten Mörby Centrum är välkommen till vår äldremottagning. Vi arbetar med att bevara hälsa och förebygga ohälsa och erbjuder nu våra patienter som är 75 år och äldre kontakt med oss via ett speciellt telefonnummer.  Givetvis kan du även i fortsättningen kontakta oss som tidigare. Vi kan hjälpa dig med planerade hembesök och läkemedelsgenomgångar men även med förebyggande insatser genom att prata om kost, motion och fallrisk. Du ska känna dig trygg över att du alltid snabbt kan komma i kontakt med oss. Vi erbjuder dig också att få råd genom bokade möten eller via telefonen.

På Äldremottagningen erbjuder vi:

 •            Telefonrådgivning av distriktssköterska
 •             Besök eller rådgivning hos distriktssköterska eller läkare samma dag eller dagen därpå
 •           En fast vårdkontakt vid behov
 •        Planerade hembesök av distriktssköterska och läkare vid behov 
 •        Hälsosamtal med distriktssköterska
 •        Inkontinensrådgivning och hjälpmedel 
 •        Diabetessamtal  
 •        Vägledning och information om var du ska vända dig i vården 
 •         Minnesutredningar
 •              Demensutredningar 
 •             Läkemedelsgenomgångar  

 Alla besök på äldremottagningen är planerade och bokas i förväg.

Du når oss på telefon 070-556 16 79:

Distriktssköterska Åsa Carlsson, måndag-fredag klockan 10.00-11.00.

Distriktssköterska Carita Forsström, måndag-fredag klockan 13.00-14.00.

Adress och telefon till mottagningen:

Kvartersakuten Mörby Centrum

Svärdvägen 3B, 5 tr

182 33 Danderyd

08-555 883 00

Välkommen till årets influensavaccinering

Vaccineringen börjar den 3/11. Vi kommer att vaccinera enligt följande tider:

TISDAGAR kl:14-15

ONSDAGAR kl:9-10

Vaccination under behandling med Waran/Warfarin

 1. För patienter enbart behandlade med Waran rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR < 2,8, gäller PK-prov taget inom 7 dagar.

 2. För patienter behandlade med Waran i kombination med ASA eller clopidogrel (dubbelbehandlade) eller en kombination av alla dessa tre läkemedel (trippelbehandlade) rekommenderar vi att vaccination kan ske vid PK INR 1,8–2,0.  På dessa patienter ska det finnas ett dagsaktuellt PK INR. VIKTIGT ATT KOMPRIMERA CIRKA 10 MIN EFTER INJEKTION!

Vaccination under behandling med NOAK

 1. Sprutan skall ges så nära inpå nästa dos som möjligt. Plasma-koncentrationen av läkemedlet är då som lägst och blodförtunningseffekten minst. Då är risken för blödning vid ”stick” lägst.

 2. Efter vaccinationen skall minst 2 timmar förflyta innan patienten tar nästa dos av NOAK.

 3. Några praktiska förslag:

  Pradaxa (dabigatran) eller Eliquis (apixaban):
  1. vaccination på morgonen (ej senare än cirka 10.00): informera patienten att ej ta morgondosen. Ge vaccinationen på mottagningen, informera patienten att ta sin kapsel/tablett 2 timmar efter ”sticket” (ej tidigare).

  2. vaccination på eftermiddagen: informera patienten att ta morgondosen som vanligt (men ej senare än 08.00), tidsboka så sent som möjligt på eftermiddagen (så att plasma-koncentrationen av NOAK har hunnit sjunka), ge patienten vaccinationen på mottagningen. Informera patienten att ta sin kvällsdos som vanligt men ej tidigare än kl 20.00.

  Xarelto (rivaroxaban) eller lågmolekylärt heparin:
  1. patienten tar Xarelto/lågmolekylärt heparin på morgonen:
   1. vaccination på morgonen
    informera patienten att ej ta morgondosen, vaccinera på mottagningen. Informera patienten om att ta sin tablett/injektion 2 timmar efter ”sticket”.

   2. vaccination på eftermiddagen (obs bättre med morgontid)
    informera patienten att ta sin morgondos som vanligt (dock ej senare än 08.00), tidsboka och ge patienten vaccinationen så sent på eftermiddagen som möjligt (cirka 16-tiden)

www.janusinfo.se