Astma-KOL mottagning

Den 15:e oktober öppnade vi vår astma-KOLmottagning där vi erbjuder dig som har astma eller Kol och dig som går under utredning:

  • Spirometri

  • Inhalationsteknik

  • Rökavvänjning

  • Råd kring fysisk aktivitet

  • Råd kring kost

  • Telefonrådgivning

  • Uppföljning av medicinering

 

Vi registrerar i luftvägsregistret som är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper verksamheter på alla vårdnivåer inom hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma- och KOL-patienter. Registret kan användas i såväl det verksamhetsnära förbättringsarbetet som i mötet med patienten.

Astma/KOLsköterska Åsa Carlsson har mottagning torsdagar och fredagar med bokade besök samt telefontid 9.00-9.30 samt 15.00-15.30.


lungorna.jpg