Du kan boka tid hos oss snabbt och smidigt via telefon eller internet. Vår ambition är att vi personligen ska besvara ditt samtal direkt under dagen. Du kan även boka tid hos oss via ”1177 Vårdguidens e-tjänster” (som är en sekretesskyddad internetkontakt) med hjälp av din e-legitimation.

 

Akuta tider

Mellan 8.00 - 10.00 och 14.00 - 15.00 är du välkommen utan bokning om du är akut sjuk och listad hos oss.

 

Boka på internet

Tidsbokningen via internet görs på 1177 Vårdguidens e-tjänster. För detta krävs ett konto här och en e-legitimation. Alla från 13 års ålder och uppåt måste ha varsitt konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster vilket innebär att man inte kan boka tider via internet till sina barn som fyllt 13 år.

 

Boka i telefon

Ring mottagningen helgfri vardag kl. 8.00 - 17.00 för tidbokning, telefon 08-555 883 00.

 

När mottagningen är stängd

Husläkarjouren är öppen helgfria vardagar kl 17-22 och helger 08-22. Ring för tidsbokning innan besök till Husläkarjouren.
Adress: Göran Elgfeldts gata 2, Täby
Telefon: 08-7921510
Vid behov av sjukvård efter kl 17.00 vardagar, lördag, söndag samt helger, ring 1177 Vårdguidens e-tjänster för vidare hänvisning.

Vid allvarlig skada eller sjukdom ring 112!
Vid misstanke om förgiftning ring 112 och begär Giftinformationen!

Sjukvårdsupplysningen-vårdguiden 1177
Sjukvårdsrådgivning via texttelefon 020-330 000
Sjukvårdsrådgivning på arabiska 08-52852838
Sjukvårdsrådgivning på bosniska/kroatiska/serbiska 08-52852896
Akut psykiatrisk vård vuxna 08-6555858