Kvartersakuten Mörby Centrums psykosociala team

När livet inte blir som du tänkt dig

Förmodligen har du en ganska tydlig bild av hur ditt liv borde se ut vid just den tidpunkt du befinner dig nu. Den bilden kanske innefattar saker som bostad, utbildning, betyg, pojk-/flickvän, familj, inkomst, hälsa, social status, bil, resor eller något annat. Oavsett hur du hade tänkt dig att livet skulle se ut nu så är sannolikheten ganska stor att det hittills inte blivit precis så som du hade föreställt dig.

För de flesta människor orsakar ett glapp mellan ett önskat läge och verkligheten, både ångest och nedstämdhet samt en känsla av frustration över situationen som den är. Att förändra sin situation är ofta både det lättare och samtidigt svårare alternativet i de olika handlingsalternativ man ställs inför då livet inte blir som man tänkt sig. Lättare på så sätt att du kan ha kvar din bild av hur du tycker att ditt liv borde se ut, men svårare därför att det kan krävas en hel del förändringar och arbete från din sida för att uppnå det.

Och det är här vårt psykosociala team på kvartersakuten kommer in i bilden. Hos oss får du hjälp att hantera din situation och finna vägar mot hållbara förändringar. Varmt välkommen till oss för samtal.

Medarbetare

Tomas Lönn

Är kurator med inriktning på arbetsrelaterad problematik så som exempelvis stress, utmattning samt sömnrubbningar. Tomas har en mångårig bakgrund från näringslivet i flertalet ledande befattningar samt har utöver sin psykoterapeutiska utbildning i kognitiv beteendeterapi även en magisterutbildning i Coaching Psychology. Ett annat område som Tomas gärna ägnar sig åt är livsstilsförändringar kopplat till motiverande samtal. 

 

Carina Hellstrand

Utbildningar:

  • KBT-terapeut på Svenska Institutet för kognitiv terapi
  • Acceptance Commitment Therapy hos Mattias Myrälf
  • Sorgebearbetning på Svenska Institutet för Sorgebearbetning
  • Leg. fysioterapeut på Karolinska Institutet
  • TCM-akupunktur och västerländsk akupunktur på Akupunkturakademin

Som KBT-terapeut har Carina närmast arbetat på Fruängens vårdcentral och på Capio Ätstörningscenter. Samtidigt har hon sedan 2009 drivit företaget KBT & Akupunkturkliniken i Vallentuna.

Som sjukgymnast har hon arbetat på Danderyds sjukhus på ortopeden/geriatriken och på olika vårdboenden inom Attendo.

Carina har ett stort intresse av att arbeta med både fysisk och psykisk ohälsa genom samtalen här på vårdcentralen och har extra erfarenhet inom utmattning, sömnproblem, depression och beroenden.