Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss på Kvartersakuten Mörby Centrum är välkommen till vår äldremottagning. Vi arbetar med att bevara hälsa och förebygga ohälsa och erbjuder nu våra patienter som är 75 år och äldre kontakt med oss via ett speciellt telefonnummer.  Givetvis kan du även i fortsättningen kontakta oss som tidigare. Vi kan hjälpa dig med planerade hembesök och läkemedelsgenomgångar men även med förebyggande insatser genom att prata om kost, motion och fallrisk. Du ska känna dig trygg över att du alltid snabbt kan komma i kontakt med oss. Vi erbjuder dig också att få råd genom bokade möten eller via telefonen.

På Äldremottagningen erbjuder vi:

 • Telefonrådgivning av distriktssköterska

 • Besök eller rådgivning hos distriktssköterska eller läkare samma dag eller dagen därpå

 • En fast vårdkontakt vid behov

 • Planerade hembesök av distriktssköterska och läkare vid behov

 • Hälsosamtal med distriktssköterska

 • Inkontinensrådgivning och hjälpmedel

 • Diabetessamtal

 • Vägledning och information om var du ska vända dig i vården

 • Minnesutredningar

 • Demensutredningar

 • Läkemedelsgenomgångar

 Alla besök på äldremottagningen är planerade och bokas i förväg.

Du når Distriktssköterska Åsa Carlsson på telefon 08-555 883 03 måndag-fredag 9.00-9.30

Du når Distriktssköterska Carita Forsström på telefon 08-555 883 11 måndag-fredag klockan 13.00-13.30