Medarbetare

Elisabeth Pfeiffer

Med. Dr. Specialist i allmänmedicin och öron-näsa-halssjukdomar

elisabeth.jpg

Är legitimerad läkare sedan 1981. Arbetade på Universitetssjukhus i Tyskland inom kirurgi och öron-näsa-hals, varpå hon blev specialist i öron-näsa-halssjukdomar 1987. Efter att ha haft en egen mottagning i Tyskland flyttade hon till Sverige med familjen 1995. Var läkare på Djursholms Husläkarmottagning 2002-2010 och är specialist i allmänmedicin sedan 2005.

 

Göran Sjönell

Med. Dr. Specialist i allmänmedicin

Har arbetat i mer än 30 år som allmänläkare och bl.a. varit husläkare på Radio Stockholm 1983-1988 och ”TV-doktor” på TV4 i Nyhetsmorgon 1993-2005. Parallelt var han aktiv som ordföranade i allmänläkarnas världsorganisation WONCA 1995-1998. Har skrivit flera böcker, varav två stycken med Malou von Sivers om barnsjukdomar. Arbetade som husläkare och läkare på BVC på KvartersAkutenMatteus vid Odenplan 1979-2009. Förutom specialist i allmänmedicin är han särskilt inriktad på barnsjukvård och ortopedisk medicin.

 

Peter Bengtsson

Specialist i allmänmedicin

Är sedan 1996 specialist i allmänmedicin. Jobbade i Norge under 1998-2000 i Oslo/Drammen som privatpraktiker och hade därefter – 2000-2007 – arbete som allmänläkarkonsult på vårdcentral och i Vallentuna/Upplands Väsby på sjukhem. Under 2008 arbetade han på Djursholms husläkarmottagning och sedan på Husläkarmottagningen Rimbo 2009.

 

Viveca Gyberg

ST-läkare och Med.Dr.

Är legitimerad läkare sedan 2011. Gjorde sin allmäntjänstgöring (AT) på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och är specialisttjänstgöringsläkare (ST-läkare) på Kvartersakuten sedan mars 2011. Har disputerat med fokus på förebyggande av hjärtkärlsjukdomar och diabetes vid Karolinska Institutet.

 

Ted Gustafsson

Specialist i allmänmedicin

Är legitimerad läkare sedan mars 2012. Gjorde sin allmäntjänstgöring (AT) på Blekingesjukhuset i Karlskrona med inriktning mot primärvården. Har gjort specialisttjänstgöringsläkare (ST-läkare) på Kvartersakuten sedan juni 2012.  Sedan oktober 2017 färdig specialist i allmänmedicin på Kvartersakuten Mörby Centrum.

 

Åsa Carlsson

Distriktssköterska

Gick påbyggnadsutbildning för nyfödda- och sjuka barn 1995 och har därefter arbetat på Barnonkologen Karolinska sjukhuset 1995-1999. Vidareutbildat sig till undersköterska (inriktning primärvård) med examen 2000. Arbetade en kortare tid på Djursholms husläkarmottagning och därefter på Klinisk kemi på Karolinska sjukhuset från 2000. Examen som allmänsjuksköterska 2011 och arbetade till 2013 som sjuksköterska på Kvartersakuten Mörby. Utbildad distriktssköterska sedan november 2015.

 

Carita Forsström

Distriktssköterska

 

Isabel Grandin

Undersköterska

Färdigutbildad undersköterska sedan 1995 (med inriktning på akutsjukvård). Arbetat som vårdare på ett gruppboende för funktionshandikappade 1995-1998. Sedan arbete på Ortopeden, Karolinska Sjukhuset 1998-2003. Därefter på Kvartersakuten Matteus vid Odenplan 2003-2009. Där innefattade arbetet hemsjukvård och tjänstgöring som mottagningsundersköterska.

 

Anna Näsfelt

Undersköterska

Utbildad undersköterska och mentalskötare 1991. Arbetat inom psykiatrin på Löwenströmska på en intagningsavdelning för psykiskt instabila 1992-1995. Sedan på ett gruppboende för personer med psykiskt handikapp 1995-1999. Därefter jobbat på en ortopedisk vårdavdelning karolinska sjukhuset 1999-2007. Arbetat på ortopedoperation på Karolinska sjukhuset som operationsundersköterska 2007-2011.

 

Marie Böttiger Kleman

Receptionist

Har arbetat på Kvartersakuten sedan 2011.