Elisabeth Pfeiffer

Med. Dr. Specialist i allmänmedicin och öron-näsa-halssjukdomar

elisabeth.jpg

Är legitimerad läkare sedan 1981. Arbetade på Universitetssjukhus i Tyskland inom kirurgi och öron-näsa-hals, varpå hon blev specialist i öron-näsa-halssjukdomar 1987. Efter att ha haft en egen mottagning i Tyskland flyttade hon till Sverige med familjen 1995. Var läkare på Djursholms Husläkarmottagning 2002-2010 och är specialist i allmänmedicin sedan 2005.

 

Göran Sjönell

Med. Dr. Specialist i allmänmedicin

Har arbetat i mer än 30 år som allmänläkare och bl.a. varit husläkare på Radio Stockholm 1983-1988 och ”TV-doktor” på TV4 i Nyhetsmorgon 1993-2005. Parallelt var han aktiv som ordföranade i allmänläkarnas världsorganisation WONCA 1995-1998. Har skrivit flera böcker, varav två stycken med Malou von Sivers om barnsjukdomar. Arbetade som husläkare och läkare på BVC på KvartersAkutenMatteus vid Odenplan 1979-2009. Förutom specialist i allmänmedicin är han särskilt inriktad på barnsjukvård och ortopedisk medicin.

 

Peter Bengtsson

Specialist i allmänmedicin

Är sedan 1996 specialist i allmänmedicin. Jobbade i Norge under 1998-2000 i Oslo/Drammen som privatpraktiker och hade därefter – 2000-2007 – arbete som allmänläkarkonsult på vårdcentral och i Vallentuna/Upplands Väsby på sjukhem. Under 2008 arbetade han på Djursholms husläkarmottagning och sedan på Husläkarmottagningen Rimbo 2009.

 

Viveca Gyberg

ST-läkare och Med. Dr.

Är legitimerad läkare sedan 2011. Gjorde sin allmäntjänstgöring (AT) på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och är specialisttjänstgöringsläkare (ST-läkare) på Kvartersakuten sedan mars 2011. Har disputerat med fokus på förebyggande av hjärtkärlsjukdomar och diabetes vid Karolinska Institutet.

 

Ted Gustafsson

Specialist i allmänmedicin

Är legitimerad läkare sedan mars 2012. Gjorde sin allmäntjänstgöring (AT) på Blekingesjukhuset i Karlskrona med inriktning mot primärvården. Har gjort specialisttjänstgöringsläkare (ST-läkare) på Kvartersakuten sedan juni 2012.  Sedan oktober 2017 färdig specialist i allmänmedicin på Kvartersakuten Mörby Centrum.

 

Isabelle Johansson

ST-läkare och Med.Dr.

Isabelle Johansson.jpg

Är legitimerad läkare sedan januari 2017. Gjorde sin allmäntjänstgöring (AT) på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och är specialisttjänstgöringsläkare på Kvartersakuten sedan januari 2018. Har disputerat med fokus på folksjukdomen hjärtsvikt i kombination med diabetes vid Karolinska Institutet. 

 

Natia Baindurashvili

ST-läkare

Natia Baindurashuili.jpg

Legitimerad i Georgien som läkare 2005. Utfört prov för utländska läkare 2013. Har arbetat som underläkare i 3 år på Fruängens vårdcentral. Därefter AT-tjänstgöring här på Kvartersakuten som avslutades i maj 2018 och sedan juni 2018 ST-läkare.

 
Knut Nyberg Kollberg Morby KVA.jpg

Knut Nyberg Kollberg

ST läkare

 
Linda Jaderstad Morby KVA.jpg

Linda Jäderstad

ST läkare och Med. Dr.

 

Åsa Carlsson

Distriktssköterska

A¦èsa Carlsson.jpg

Gått den långa vägen som barnskötare, barnsköterska, undersköterska, sjuksköterska och specialistutbildad distriktssköterska. Arbetat bland annat på Karolinska sjukhuset och Djursholms husläkarmottagning. Anställd sedan 2011 på Kvartersakuten Mörby.

 

 

Carita Forsström

Distriktssköterska

Blev färdig sjuksköterska 1982 och arbetade därefter på Danderyds sjukhus kirurgkliniken. Vidareutbildade mig till distriktssköterska för c:a 20 år sedan och har därefter arbetat på husläkarmottagning i Täby med inriktning diabetes och hemsjukvård. Har arbetat på Kvartersakuten Mörby sedan 2014.

 

Isabel Grandin

Undersköterska

Isabel Grandin.jpg

Färdigutbildad undersköterska sedan 1995 (med inriktning på akutsjukvård). Arbetat som vårdare på ett gruppboende för funktionshandikappade 1995-1998. Sedan arbete på Ortopeden, Karolinska Sjukhuset 1998-2003. Därefter på Kvartersakuten Matteus vid Odenplan 2003-2009. Där innefattade arbetet hemsjukvård och tjänstgöring som mottagningsundersköterska.

 

Anna Näsfelt

Undersköterska

Anna Na¦êsfelt.jpg

Utbildad undersköterska och mentalskötare 1991. Arbetat inom psykiatrin på Löwenströmska på en intagningsavdelning för psykiskt instabila 1992-1995. Sedan på ett gruppboende för personer med psykiskt handikapp 1995-1999. Därefter jobbat på en ortopedisk vårdavdelning karolinska sjukhuset 1999-2007. Arbetat på ortopedoperation på Karolinska sjukhuset som operationsundersköterska 2007-2011.

 

Barbara Arroz

Receptionist och undersköterska

Barbara Arroz Morby KVA.jpg

Färdig undersköterska 1995. Arbetade inom hemtjänst och på ortopedavdelning 1995-2000. Därefter arbetat inom förlossningsvården fram tills jag började på Kvartersakuten Mörby centrum.