Priser

Åtgärd Pris
Besök hos din husläkare/distriktsläkare,
specialist i allmänmedicin
200 kr
Besök av distriktssköterska på mottagningen/i hemmet 100 kr
Avgift för sjukvårdande behandling hos andra vårdgivare än läkare 100 kr
Sjukvårdande behandling hos kurator 100 kr

 

Priser för intyg

Våra priser för att utfärda intyg, till exempel inför resan eller för körkortet. Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därmed inte föras in i högkostnadskortet.

Intyg Pris
Adoption 1295 kr
Körkort 625 kr
Tungt lastbilskörkort 625 kr
Intyg för studier i USA 938 kr
Barn:
895 kr
Friskintyg 625 kr
EKG i samband med intyg 625 kr
Försäkringsintyg 1695 kr
Reseintyg 695 kr
Förstdagsintyg 313 kr
Övriga intyg Timtaxa: 313 kr/påbörjad kvart
Korta intyg * 313 kr
Normala intyg * 626 kr
Långa intyg * 939 kr

*
Ett kort intyg kan utfärdas utifrån journalkopior eller kännedom om patienten – t.ex. reseåterbud.
Ett normalt intyg kräver oftast undersökning av patienten – t.ex. intyg om frisklunga
Ett långt intyg kräver en större arbetsinsats- tex sjöfolk.

 

Priser för borttagande av seborroisk keratos

Seborroisk keratos är det medicinska namnet för åldersvårtor. Dessa är godartade hudförändringar som inte kan övergå i cancer och som är åldersrelaterade (dvs de blir vanligare ju äldre man blir).

Har man besvär av fläckarna kan de skrapas bort av en läkare.

Åtgärd Pris
Borttagande av 1-6 åldersvårtor 950 kr
Borttagande av fler än 6 åldersvårtor 1 600 kr
Borttagande av 1-10 skin tags 1 200 kr