Priser

Åtgärd Pris
Besök hos din husläkare/distriktsläkare,
specialist i allmänmedicin
200 kr
Besök av distriktssköterska på mottagningen/i hemmet 100 kr
Avgift för sjukvårdande behandling hos andra vårdgivare än läkare 100 kr
Sjukvårdande behandling hos kurator 100 kr
 

Priser för intyg

Vissa intyg, till exempel inför resan eller för körkortet, ingår i hälsovården och är ej kostnadsfria. Intyg är belagda med mervärdesskatt. Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därmed inte föras in i högkostnadskortet.

Vid vissa tillfällen tillkommer även besöksavgift för läkarbesök. Mer information om detta finns på 1177 vårdguidens hemsida.

Intyg Pris
Adoption 750 kr
Au-pair för utlandsarbete 938 kr
Körkort 625 kr
Diabetesintyg till transportstyrelsen 313 kr
Befrielse att använda bilbälte 313 kr
Intyg för studier i USA/utomlands 938 kr
Barn:
895 kr
Enbart vaccinationsintyg inför utlandsstudier 313 kr
Utbildningssökande 625 kr
Friskintyg 625 kr
EKG i samband med intyg 625 kr
Funktionshinder som ej är till för Försäkringskassan, arbetsförmedling eller socialtjänst 313 kr
Försvarsmakten och rekryteringsmyndighet 313 kr utan undersökning
625 kr med undersökning
Intyg gällande barns förskole- och skolsituation 313 kr
Blodgrupperingsundersökning 313 kr
Försäkringsintyg 1695 kr
Reseåterbud 313 kr
Reseintyg innehav av behandlingshjälpmedel och läkemedel 313 kr
Visum utan provtagning 313 kr
Förstdagsintyg 313 kr
Sjukintyg tillarbetsgivare 313 kr
Handikappfordon 313 kr utan undersökning
Emigration 938 kr
Övriga intyg Timtaxa: 313 kr/påbörjad kvart
Korta intyg * 313 kr
Normala intyg ** 626 kr
Långa intyg *** 939 kr

*   Ett kort intyg kan utfärdas utifrån journalkopior eller kännedom om patienten – t.ex. reseåterbud
**  Ett normalt intyg kräver oftast undersökning av patienten – t.ex. intyg om frisklunga
*** Ett långt intyg kräver en större arbetsinsats - t.ex. sjöfolk

 

Priser för borttagande av seborroisk keratos

Seborroisk keratos är det medicinska namnet för åldersvårtor. Dessa är godartade hudförändringar som inte kan övergå i cancer och som är åldersrelaterade (dvs de blir vanligare ju äldre man blir).

Har man besvär av fläckarna kan de skrapas bort av en läkare.

Åtgärd Pris
Borttagande av åldersvårta 200 kr / styck