Planerar du att resa utomlands? Vaccinera dig i god tid före avresan. Apoteken erbjuder alla vaccinationer. Det finns också flera vaccinationsmottagningar i och utanför Stockholm.

 

Våra vaccinationer

Sjukdom Beskrivning Vaccination Kostnad
Influensa Influensa är en smittsam luftvägssjukdom. Sjukdomen orsakas av influensavirus och i Sverige ses årligen återkommande epidemier under vinterhalvåret.
Det är viktigt att vaccinera framförallt personer som tillhör riskgrupperna.
Vaxigrip 1 dos 250 kr
Lunginflammation En dos ger skydd mot de vanligaste lung- och luftvägsinfektionerna. Pneumovax 1 dos 350 kr
Influensa +
Lunginflammation
Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccin: 1 dos 450 kr
TBE TBE förekommer i stora delar av Europa.
I Sverige diagnostiseras årligen cirka 200-220 fall av TBE.
FSME 3 doser 360 kr/dos
Barn: 330 kr/dos
PPD-/tuberkulintest Test som görs för att fastställa om man har blivit smittad av tuberkulos. 400 kr